کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعلام کرد: مالکان وسیله های نقلیه تاریخی با قدمت حداقل ۳۰ سال و دارای...

ادامه خبر