سویه جدیدی از ویروس کرونا که بی.۱.۱.۵۲۹ (B.1.1.529) نامیده می شود در آفریقای جنوبی شناسایی شده است و مقامات آن ...

ادامه خبر