وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمار خانه های خالی اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی خبر داد.

ادامه خبر