معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: باید واحدهای مسکونی که بخش عمده  آن ها در اختیار دلالان است به بازار تزریق شوند.

ادامه خبر