سرپرست سابق تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به اینکه اگر بیمه شده ای در اثر حادثه یا بیماری فوت کرد آیا ...

ادامه خبر