رئیس کمیسیون کسب وکار های دانش بنیان اتاق ایران خاطر نشان کرد: فروش هوشمند مواد غذایی ابتکار جدیدی نیست و مدت هاست که ...

ادامه خبر