مدیرعامل شرکت آمیکو در یک نشست خبری قیمت آمیکو  اتوماتیک توربوشارژ را اعلام کرد.

ادامه خبر