سید اعتضاد مقیمی در خصوص حملات سایبری به سیستم اطلاعات سدهای کشور گفت: برخی محدودیت ها از سوی وزارت نیرو...

ادامه خبر