به اطلاع تمامی رؤسای کانون های بازنشستگان و مستمری بگیران استانی سراسر کشور می رساند که تفاهمنامه...

ادامه خبر