در حالی 30 ماه از مصوبه هیئت وزیران برای تعیین تکلیف پل خلیج فارس قشم توسط سازمان برنامه و بودجه می گذرد که ...

ادامه خبر