مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام مدعی شد که به رغم تلاش هایش، مذاکراتش در تهران برای بررسی مسائل باقی ...

ادامه خبر