مشکلات مردم - هر ساله خودروسازهای ایرانی برای جلب مشتری بیشتر در مناسبت های مختلف سعی بر ایجاد طرح های ویژه فروش می کنند تا از این طریق سهم خود در بازار را افزایش دهند. این درحالی است که امسال به دلیل مشکلات ایجاد شده برای این صنعت، کمتر خودروسازی اقدام به فروش ویژه کرده است.

درهمین رابطه یکی از خوانندگان می نویسد:ایران خودرو برای بهمن طرح ویژه فروش دارد؟

این درحالی است که براساس اظهارات معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو این شرکت به مناسبت 22 بهمن ماه به احتمال زیاد طرح ویژه فروش خواهد داشت.