چند وقتی است که تب و تاب قیمت خودرو در کشور بالا گرفته است و در صورتیکه خودروهای لوکس ساخت 2013 وارد ایران شوند با احتساب عوارض گمرکی محدوده قیمتی آن ها به شرح زیر می باشد.

بر اساس تبصره 6 قانون خودرو، علاوه بر محاسبه قیمت خودروها با نرخ دلار آزاد باید به ارزش این خودروها 110 درصد بابت عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های شماره گذاری خودرو و همچنین سود واردکننده اضافه شود تا قیمت آنها در بازار هم مشخص شود.به عبارت دیگر، با اضافه شدن 110 درصد بابت عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های شماره گذاری خودرو و همچنین سود واردکننده به ارزش های واقعی این مدل ها، ارزش بازاری خودرویی مانند مازراتی از حداقل 800 میلیون تومان عبور می کند.لازم به ذکر است ؛ در صورتی که خودروهای لوکس ساخت 2013 وارد ایران شوند با احتساب عوارض گمرکی محدوده قیمتی آن ها به شرح زیر می باشد.