بزرگ ترین ریزش قیمت بیتکوین مربوط به رسیدن قیمت آن از 20 هزار و 89 دلار به 11 هزار دلار بود. این رمز در هر دو سال ...

ادامه خبر