بنا بر اعلام وزارت نفت، میدان گازی پارس جنوبی که 70 درصد گاز ایران را تامین می کند، در حال ورود به نیمه دوم عمر خود است و ...

ادامه خبر