معاون نوسازی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: از اول آبان ماه کارمندانی که بدون عذر موجه، دوز اول واکسن را دریافت ...

ادامه خبر