درحالی که با شروط سخت بانک ها برای پرداخت وام، گرفتن پول از بانک برای بسیاری از مردم به امری دست نیافتنی تبدیل شده ...

ادامه خبر