در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامی می رساند؛ هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی...

ادامه خبر