جزیره  کیش یکی از مهم ترین جزایر خلیج فارس بوده و یکی از مراکز اصلی گردشگری در جنوب کشور به حساب می آید. جزیره ی کیش جزو استان ...

ادامه خبر