شما جزو کدام دسته هستید؟ آن 50 میلیون نفری که واکسن زده اند؟ یا نه در گروه آن 20 میلیون نفری قرار می گیرید که به هر دلیلی همچنان برای واکسن زدن یا نزدن مرددند؟!

ادامه خبر