پس از استعفای محمدعلی افتخاری، وزیر اقتصاد و دارایی طی ابلاغیه ای محسن محمدی معین عضو هیات مدیره و قائم مقام این سازمان ...

ادامه خبر