در سال های اخیر نظر میلیاردرهای جهان به باشگاه های فوتبال جلب شده و تلاش های زیادی برای خرید آن ها صورت ...

ادامه خبر