همانطور که در اخبار پیشین بررسی کردیم بازار آهن به تخته پاره ای می ماند که با هر موج خبری به این سو و آن سو می رود. نوسانات قیمت محصولات ...

ادامه خبر