محمدمخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه های اجرایی شمول قانون مدیریت...

ادامه خبر