قیمت هر کیلو مرغ در مغازه های سطح شهر تهران به 30 تا 32 هزار تومان رسیده است.

ادامه خبر