روز 5 شنبه مورخ 22 مهرماه در محل پیست اتومبیل رانی آزادی تست درایو ویژه ایی برای خودروی تیگو8 پرو برگزار گردید که با دعوت از ...

ادامه خبر