در حالی که میانگین مصرف بنزین در ۶ ماهه نخست امسال برابر با 85 میلیون لیتر در روز بوده، این رقم در تعطیلات هفته گذشته با پنج ...

ادامه خبر