فروش فوق العاده خودروسازان در نیم سال دوم 1400 با همان سبک و سیاق قرعه کشی ادامه دارد؛ با این تفاوت که برخی از مقررات تغییر کرده است.

ادامه خبر