با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی صادرات دام آزاد شد. درواقع دام مازاد و زیانی که به واسطه عدم تطابق هزینه تمام شده با نرخ مصوب و ...

ادامه خبر