بر روی فریم خاصی که میخواهیم عکس بگیریم کلیک میکنیم
حال از منو File گزینه Export Image را انتخاب میکنیم

در پنجره باز شده که مربوط به ذخیره شدن فایل می باشد
در قسمت Save as Type یکی از فرمتهای مربوط به عکس را انتخاب میکنیم
و در بالا هم یک نام می نویسیم و کلید Save را فشار میدهیم

برای مثال jpeg or jpg

در پنجره باز شده در قسمت بالا سایز ها را میدهیم
در قست Resolution که برای کیفیت بهتر آن را بیشتر کنید

در قسمت Include در منو روبرو اگر گزینه Minimum image area به اندازه خود آن شکل عکس خارج میشود
و اگر گزینه Full Documents size را انتخاب کنیم به اندازه کل صفحه عکس خارج می شود

و در قسمت Quality که مربوط به فشرده سازی عکس و کیفیت آن می باشد


حال کلید Ok را فشار دهید و عکس را مشاهده کنید