پاکستان روز دوشنبه از قدرت های جهانی خواست تا میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان که پس از حاکمیت طالبان مسدود شده است را آزاد کنند.

ادامه خبر