در حالی که بیمه مرکزی کمتر از ۵۰۰ کارمند دارد، بررسی  صورت های مالی منتهی به اسفند سال 99 این شرکت نشان می دهد که ...

ادامه خبر