يکي از اين شرکت ها که مدعي است به صورت قانوني فعاليت مي کند، اعلام کرده است: «در قوانين اين شرکت براي خريد به صورت...

ادامه خبر