کمبود آب در شهر کرمان و افزایش نگرانی های مردم با اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به شمال استان کرمان رفع و به زودی عملیات اجرایی ...

ادامه خبر