جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه 17 سپتامبر مصادف با 26 شهریورماه با موافقت رهبران 8 کشور به عضویت کامل پیمان همکاری  شانگهای در آمد.

ادامه خبر