قیمت هرکیلوگرم برنج در بورس به صورت سورت نشده و دارای شکستگی 40.500 تومان خرید و فروش شد که بعد از سورت قیمت آن ...

ادامه خبر