فعلا قرار بر این نیست که در بورس تهران از این روش عرضه اولیه استفاده شود و شرکت هایی که وارد بورس تهران می شوند...

ادامه خبر