درآمد دولت و دفترخانه ها از ثبت سند نقل و انتقالات خودرو با فرض خودرو پراید سالی حدودا 11 هزار میلیارد تومان است.

ادامه خبر