نماد، مخفف نام سهم جهت شناسایی شرکت های بورسی است. نماد های معاملاتی از دو بخش مهم تشکیل شده اند؛ بخش اول...

ادامه خبر