به تازگی مجموعه دولت و بانک ها از پرداخت وام های جدیدی می گویند، از وام با نرخ سود یک درصد تا وام 480 میلیون تومانی خرید مسکن ...

ادامه خبر