مسئول حوزه آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: قیمت ماهی شیر نسبت به سال گذشته بیش از ۱٠٠ درصد...

ادامه خبر