برنجی که در بورس کالا معامله می شود برنج بعد از شالیکوبی، در کیسه های ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرمی، با ۱۴ درصد شکستگی و ...

ادامه خبر