احتمالآ بيشتر دوستان اطلاع دارن كه برنامه هايي وجود دارد كه همه اطلاعات فلش را خارج ميكند
حالا ما براي اينكه شما موزيك هاي خاصي كه در فلش داريد خارج نشود يك راه حل داريم
در آخرين مرحله كه ميخواهيد فلش يا كليپ خود را Export يا همان خارج كنيد
در قسمت Audio stream or Audio event تكمه SET را فشار دهيد
در اين قسمت شما هر فرمتي براي خروج آهنگ انتخاب كنيد بجز گزينه MP3
چون ميدانيد كه برنامه هاي فلش شكن قادر به خروج mp3 and wav هستند
و قادر به خروج ديگر فرمت ها نيستند