برای این کار ابتدا library را باز میکنیم یا با زدن کلید F11 آن را باز کنیم
به سراغ عکسها میرویم ابتدا برای این که فلش حجم کمتری بگیرد سایز عکسها را کوچک کنید و بعد آن را در فلش import کنید
ابتدا به سراغ عکسهایی میرویم که دارای کیفیت خوبی هستند بر روی آنها کلیک میکنیم و properties آن را میگیریم
برای این کار بر روی تکمه ای که در پایین قسمت library هست را میزنیم
در این قسمت ابتدا قسمت comperession را به jpeg تغییر میدهیم تا بتوان آن را فشرده کرد
بعد اگر شما میخواهید عکس در قسمت آخر خروجی فلش آن را کم حجم تر کنید
تیک قسمت use imported jpeg data را میزنیم یعنی فعال باشد
حال اگر میخواهیم در همین جا عکسمان کم حجم بشود یعنی جدا از عکسهای دیگر باشد همین قسمت را غیر فعال میکنیم
و در قسمت باز شده حجم خروجی عکس را میزنیم (هر چه شماره کمتر باشد کیفیت عکس هم کمتر میشود و کم حجم تر میشود)
عکسها را به همین ترتیب کم حجم میکنیم
به سراغ موزیک میرویم که حجم زیادی را در فلش میگیرد
بهتر است موزیک را در قسمت آخر کم حجم کنیم
حال اگر شما چندین موزیک یا صدا در یک فلش داریم و میخواهیم به صورت جداگانه آنها را تغییر حجم و کیفیت دهیم
بر روی موزیک کلیک کرده و properties آن را میگیریم
در این قسمت در قسمت comperession گزینه mp3 را انتخاب میکنیم برای کم حجم تر شدن و کیفیت بهتر
در قسمت زیر آن شما میتوانید یعنی در قسمت bit rate گزینه 16 bit را انتخاب کنیم البته برای کیفیت نسبتآخوب و
کم حجم شما میتوانید گزینه های دیگر را انتخاب کنید (هر چه شماره کمتر باشد کیفیت موزیک هم کمتر میشود و کم حجم تر میشود)
میرسیم به قسمت آخر که میخواهیم فلش را export کنیم
از منوی فایل گزینه export movie را انتخاب میکنیم
قسمت comperession movie را فعال میکنیم برای فشرده شدن فلش(البته فقط برای فلش پلیر 6 به بالا)
در قسمت jpeg quality عکسها را فشرده میکند (هر چه شماره کمتر باشد کیفیت عکس هم کمتر میشود و کم حجم تر میشود)
و در قسمت audio stream or event کیفیت موزیک را هم تغییر میدهیم
حال کلید ok را میزنیم میبینیم که فلش کم حجم تر شده