خیلی از افراد مشکل دارند که ما خودمان که کلیپ را درست میکنیم برای مان صدا و تصویر هماهنگ است
اما وقتی برای کسی میفرستیم هماهنگ نیست
برای این کار ابتدا وقتی که موزیک را import میکنیم و آن را در فریم میگذاریم
در قسمت properties و در قسمت و در قسمت sync موزیک را stream میکنیم
از این به بعد در خود برنامه موزیک از هر فریمی اجرا میشود و در کلیپ هم هماهنگ میباشد