نرخ دلار در اتاق مبادلات ارز امروز نسبت به روز شنبه ثابت ماند. قیمت دلار بالاتر از روز دوشنبه 24594 ریال اعلام شد و قیمت یورو هم 32420 اعلام گردید.


جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است / منبع وب سایت ایران جیب :