سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به دلیل انجام مراسم تحلیف ریاست جمهوری از ساعت 16:30 تا ساعت 19 روز پنجشنبه فرودگاه های تهران ...

ادامه خبر