مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت که در صورت ادامه روند فعلی نرخ تورم تا پایان سال به 60 درصد می رسد و اقتصاد ایران ونزوئلایی ...

ادامه خبر