رئیس اتحادیه فروشندگان آهن : چرا باید ظرف چند ماه اخیر قیمت آهن به ۱۹ هزار تومان برسد؟

ادامه خبر