معاملات امروز سکه در بازار، با کاهش پله ای قیمت همراه بود به نحوی که ابتدا با کاهش 120 هزار تومانی...

ادامه خبر